Uhhuu.ee

February 5, 2019

Brändi konsultatsioon

Pakun teenust, mis aitab ettevõtte tulevikuplaane selgemaks teha ja positsioneerida ning paika sättida ettevõtte kuvandit. Väljapoolt tulev professionaalne pilk on sageli heaks nurgakiviks plaanide tegemisel. Ühe olulise punktina käsitlen oma konsultatsioonis ettevõtte positsiooni võrreldes konkurentidega ja sealjuures ka soovitud positsiooni. Brändi paigutamine väärtusskaalale konkurentide kõrvale annab kätte ka uued tegevussuunad, sest konkurentsis püsimiseks tuleb leida sobiv turunišš.

Konsultatsiooni tulemus

Brändi konsultatsiooni tulemusena koostan ettevõtte kuvandi nägemuse ja pakun välja ka tulevased kommunikatsioonisuunad. Seal hulgas ka reklaamide ja muu kommunikatsiooni väljanägemise. Näiteks poodide puhul on tähtsad nii tooted kui ka poe enda sisedisain. Tootmisettevõtete puhul on oluline toote disain, pakend ja ka muu visuaalne väljund. Kõige visuaalse juures on alati esmatähtis kuvand, millest juhituna saab kõike paika panna ja kujundada.

Ettevõtte kuvand ehk bränd on sihtgrupi peades pesitsev arusaam ettevõttest, mida saab kommunikatsiooni abil muuta.

Iga ettevõte on erinev ja omab unikaalset ajalugu, mistõttu püüan alati pakkuda brändi konsultatsiooni puhul täpselt õiget formaati ja tegevustikku, et mitte tegeleda tarbetute asjadega.

Alustavad ettevõtte brändi konsultatsioon

Alustavate ettevõtete puhul pean oluliseks jõulist nägemust ettevõtte tuleviku suhtes. Siin mina kaasa rääkida ei saa, kuid aitan paika seada ja täpsustada ning brändi keeles selgeks rääkida ettevõtte kuvandit. Kuna tuleviku põlvkond on suunatud rohkem väärtuspõhisele kommunikatsioonile, siis on väärtusmaailma ülesehitus ülitähtis. Soovitan alustavale ettevõttele läbi teha kogu brändingu loomise protsess, milles mina osalen, kui juhendaja ja moderaator. Põhjus on selles, et iga ettevõtte algne idee on tema loojate peades ja kõik head ideed ja mõtted peavad kajastuma loodavas kuvandis.

Juba töötavad ettevõtte brändi konsultatsioon

Juba töötavate ettevõtete puhul on kasulik üle vaadata enda positsioon konkurentide suhtes. Kui tegelik asukoht väärtusskaalal erineb soovitud kuvandist, siis tuleb paika panna tegevused, mis aitavad realiseerida soovitud kuvandit. Mõnedel ettevõtetel on loomisjärgus jäänud brändi alustalad paika panemata ja seetõttu soovitan  luua tagantjärgi toimiv brändistruktuur koos brändiväärtuste ja ettevõtte looga. Kuna iga ettevõte suunab oma tooted või teenused kindlale sihtgrupile, siis paikapandud väärtusmaailma, soovitud kuvandi ja ettevõtte loo abiga saab koostada näiteks aastase kommunikatsiooni tegevusplaani.

Ettepanek - saame kokku

Iga ettevõte on erinev ja seetõttu teen ettepaneku kohtuda ja lihtsalt rääkida. Jutu käigus jõuame harilikult arusaamisele, kuidas ja kas ma saan abiks olla. Esimene jutuajamine võtab umbes tund aega ja selle eest arvet ei esita.


Lisan siia juurde ka näidispakkumise, et milliseid teemasi läbime. Sõna "plokk" tähendab kas ühte või mitut koosolekut. Kasutan sellist sõna põhjusel et iga kord ei jõua ühe koosolekuga teemasi lahti harutada. Minu brändi juhendamise skeem on lahti selgitatud siin.

Samuti soovitan vaadata Simon Sinec'i TED ettekannet

Brändiplokk

Kodutööna valmistan ette brändi ehituse presentatsiooni ja vahel ka psühholoogilise piltide testi.

Paneme paika ettevõtte brändi: brändituuma, väärtused ja väärtuste kandjad. Tegeleme brändi positsioneeringuga teiste samalaadsete brändide osas, teeme selgeks brändi loo ja määrame sihtgrupi.
Sellest plokist tulev väljund saab lähteülesandeks nii disaineritele kui ka kujundajatele, kes projektiga tegelevad. Samuti saab see väljund aluseks ka tulevasele sotsiaalmeedia kommunikatsoonile.

Reklaamiplokk

Kodutööna valmistan ette võimalike reklaamide näited ja keelekasutuse.

Siin lähtume eelnevalt loodud brändingust ja paneme paika selle, mismoodi ettevõtte reklaamikommunikatsioon kostub ja välja näeb. Arutame reklaami ideid, erinevate reklaamide sobitamitamist brändingusse ja ka neid elemente, mida pigem kommunkatsioonis ei kasuta. Arutame selliseid teemasi: sotsiaalmeedia näidistekstid, võimalikud reklaamikanalid (kas blogi, Facebook, artiklid, Youtube videod või veel midagi).
Selle ploki tulemusena paneme paika kommunikatsiooniplaani: millal, mida teha ja kui sagedasti. Kuhu kanalisse ja milliseid infotükke lasta ja mis on nende eesmärk.

Disainiplokk

Kodutööna koostan moodboardi võimalikest lahendustest ja lähenemistest.

Vastavalt brändiplokis ja reklaamiplokis paika pandud elementidele, töötame välja reklaamide väljanägemise või tunde. Siin käsitleme neid reklaame, mida kommunikatsiooniplaanis ette nägime. Olgu tegu printreklaami, raadioklipi, teleklipi sotsiaalmeedia postituse või näiteks retseptiga, peab kõik saama ühtse näo. Disainiploki eesmärk on viia ettevõtte soovitud kuvand sihtgrupini.


Võta ühendust ja räägime

  •  

 

 

 

Uku Nurk
Olen lõpetanud Kunstiakadeemia (endise nimega ERKI) ja peale seda töötanud loovpositsioonidel mitmes reklaamiagentuuris. Peamiselt Kontuur Leo Burnett'is ja Agentuuris La Ecwador. 

Aastast 2017 olen freelancer ja töötan kodus. Pakun brändikonsultatsioonie, WordPressi koolitusi, reklaamikoolitusi ja teen ka WordPressi veebe.
KOOLITUSED
Õpime.ee - koolituskeskkond
Töökeskkond, mille abil viin läbi TLU loovkirjutamise loengut. Seal on ka infot minu koolituste kohta
MUUSIKA
Music for podcasts
Taustahelide pank, kus saab valida videoklippide jaoks muusikat. Muideks - esialgu on kõik muusika tasuta!
  •