VÕTA ÜHENDUST 

Mikromanageerimine turunduses

April 21, 2022

Mikromanageerimine turunduses kurnab ja viib vahest ka valede tulemusteni. Siin artiklis püüan mikromanageerimise olemust lahti mõtestada ja pakkuda ka ühe võimaliku lahenduse.

Siin artiklis tahan rääkida mikrojuhtimisest ehk mikromanageerimisest. Sugugi mitte halvas toonis.

Miks mitte halvas toonis?

Enamus Eesti ettevõtetest on väikesed või keskmised ettevõtted. Siia võib lisada ka mikroettevõtted, kelle alla ilmselt ka mina oma juriidilise isikuga käin. Enamasti pole sellistel ettevõtetel võimekust palgata eraldi turundusinimest. On muidugi ka erandeid, eriti nendes valdkondades, kus turundus määrab peamise sissetuleku. Näiteks kinnisvara valdkonnas.

Juht määrab kõik

Väikese ettevõtte juhi kohustuste hulka kuulub iseenesestmõistetavalt ka turundus. Kui kogu maailm elab suurbrändide varjus, siis püüavad paljud väikesed ettevõtted samastuda reklaamikeele poolest ka maailma tippudega. Ka see on loomulik nähtus - kellelt sa ikka õpid, kui mitte parimatelt. Juhi roll turunduses ongi enamasti suuna määramine ja erinevate turundustegevuste tellimine või delegeerimine. Mikromanageerimine on siin täiesti loomulik nähtus, sest kui juht ei suuna, siis jookseb kõik omasoodu. See ei pruugi olla tõhus.

Bränditeadmiste vähesus

Siin ei ürita ma nahutada ega kedagi maha teha. Bränd on paljudel väikestel ettevõtetel tegelikult olemas, aga pigem kui metsik õunapuu, mis kasvab omasoodu. Bränditeadmiste suurem osakaal on teadagi suurtel ettevõtetel, kus palgatakse turundust juhtima oma ala tippe ja terveid tiime. Mõnedel on isegi inhouse agentuurid olemas. Meditsiinitarbeid maale toova, väikese ettevõtte ruumidesse jõuab tippkompetents üsna harva. Seetõttu õpitakse oma vigadest ja kasutades sealjuures tegijaid kui pliiatseid. Suunad siis, kui midagi juba näha on ja sedasi kuni viimase lihvini välja.

Kuidas tekib mikromanageerimine?

Turundustegevused tehakse kas ise või siis mõne abilise toel ja sellise töökorralduse puhul ongi vajadus igasse detaili süübida ja sekkuda. See ongi mikromanageerimine.

Väljapääsmatu olukord

Ühelt poolt on tegemist väga raske olukorraga, kus turundusvõõras inimene üritab suunata tööde teostajaid oma äranägemise järgi. Üldjuhul puudub ka turundustegevuste töökorralduse kogemus ja näpunäited on justkui valjusti mõeldud mõtted, mis vaene tegija peab arvesse võtma. Teisalt ei saa väikeses ettevõttes turundust muudmoodi teha, kui ettevõtte iseloom elab ainult võtmeisikute peades.

Kuidas olukorda parandada?

Otsest pääseteed ei ole olemas. Vahet pole, kelle käest sa tellid, ikka mõjutab see lõpptulemuse olekut. (see lause oli juhi vaatenurgast öeldud). Abiks tuleb ettevõtte iseloomu või kuvandi või brändihoiakute kirja panek. See on keeruline tegevus, sest otsest rahalist väärtust ta ei loo ja suurt selgust kellegile ei anna. Samas on paljud turundusteenuse pakkujad harjunud brändijuhiseid lugema ja oskavad sellise kirjutise baasil vähemalt vaielda. See see kõlab valesti, sest eesmärk ei ole mitte vaidlemine, vaid läbi tulise arutelu õige tulemuseni jõudmine. Brändivestlused võõraga ongi üldiset tulise iseloomuga, sest ettevõtte kuvand on juskui juhi isiklik särk.

Veel üks põhjus, mis tuleb ettevõtte hoiakud kirja panna

Mitte küll tihti, aga siiski kasvavad vahel väikesed ja keskmised ettevõtted ka suuremateks ja see toob kaasa võimaluse palgata turundusinimene. Turundusjuht - kui nii kõlab paremini. Ka tema teostab sageli oma nägemust. Olukorras, kus töölevärvatud turundusjuhile on ette anda brändihoiakute kirjutis, peab tema juhinduma millestki, mis on eelnevalt kokku lepitud ja sätestatud ning ei võimalda turundusel muutuda liigselt temanäoliseks.

Kuidas näeb välja kirjapandud brändihoiakute või kuvandi dokument?

Vabavormiline kirjutis sellest - milline peaks ettevõte oma klientide jaoks tunduma. Liigsed täpsustused ei kuulu siia, kuna võivad tulevikus hakata segama. Tähtis on just tunnetus. Mida peetakse tähtsaks, millistest hoiakutest ei loobuta, mida välditakse, kus asub ettevõtte kese ja millises toonis sihtgrupiga kõneldakse. Tegemist peaks olema pikema kirjutisega, mitte kahelauselise koolipoisi etteütlusega. Kõik see teadmine on tegelikult võtmeisikute või juhi peas olemas ja kirjapanekul soovitan pöörduda mõne turunduseksperdi poole. Loomulikult soovitan ma siinkohal ennast, aga see ei ole postituse mõte. Ettevõtte väljast tulev inimene, kes aitab juhil või võtmeisikutel markeerida ainult ühte kitsast valdkonda, suudab enamasti pakkuda tõhusat abi nii kirjutamisel kui ka õigete väljendite ja väärtuste leidmisel.

Kuidas aitab kirjapandud hoiakute dokument vähendada mikromanageerimist?

Kui ma palun sul joonistada paberile esmalt ühe kaare, siis kaks sirget joont selle alla, need omakorda alt ühe joonega ühendada ja lõpuks ka kaar ühe joonega sulgeda, ilmub paberile ilmselt midagi väga veidrat. See ongi mikromanageerimise peamine põhjus. Suunad ei ole selged ja postulaadid ei ole lahti räägitud. Ega igale valgussildi tegijale ei peagi brändikirjutist nina alla torkama, aga näiteks sotsiaalmeedia inimesele küll. Lõigu alguses kirjeldasin loomulikult seent. Nagu sa aru said, siis minu peas oli see nii ilmselge, aga sinuni jõudis hulk väga segaseid soove, mille lõppeesmärk oli rohkem kui hägune. Kui meie näidisolukorras olev juht üritab nüüd joonistust oma juhtnööridega parandama asuda, siis seda nimetataksegi mikromanageerimiseks.

Lõpetuseks

Siin postituses tõin välja mikromanageerimise olemuse ja ka võimaliku lahenduse. Tegemist on minupoolse mõttega, mitte kõikide olukordade puhul kasutatava võluvõtmega. Kuna ma olen mikromanageerimist omal nahal palju kordi tundnud, siis arvan, et tean, mis võiks aidata. Teisisõnu - tee ennast võimalikult selgeks ja mitte suuliselt, vaid kirjalikult.

Turundus ja podcastid

Podcastid ja teenused. Kirjuta mulle ja selgitame välja, kuidas saab abiks olla.
VÕTA ÜHENDUST
envelopephone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram